سرند

مشاوره فنی برای اصلاح سرند گندله سازی مادکوش توسط فیتکو
 

گندله سازی مادکوش با ظرفیت تولید 5 میلیون تن یکی از کارخانه های های فعال در خصوص تولید گندله در کشور می باشد.
سرند های مورد استفاده در این کارخانه به لحاظ ارتعاش و داغ کردن سیستم اکسایتر آن دچارمشکل شده بود که پس از بازرسی فنی و تست های ارتعاش توسط کارشناسان فنی در این حوزه بر روی این سرندها عیوب بررسی و اصلاحات لازم برای بهبود عملکرد به مشتری گزارش داده شد.