Capture

 

فیتکو با تکیه بر توان فنی خود وشرکای کاری اش اقدام به اورهال (تعمیرات اساسی)، نصب و راه اندازی تجهیزات دوار در پلنت های صنعتی به صورت کامل (EPC) می نماید.

فیتکو در مواقع حساس مانند زمانی که تجهیز مورد نظر در اثر نقص فنی از فعالیت بازمانده است، اقدام به ارسال فوری و بدون وقفه کارشناسان فنی و مجرب خود می نماید. ارسال متخصصان به تمامی نقاط کشور جهت تشخیص، ارائه راهکار و تعمیر دستگاه آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم بوده و در صورت نیاز، برنامه ریزی و زمان بندی جهت تعمیرات اساسی تجهیز ( اورهال) صورت پذیرد.