aviteq feeder

تحویل 30 دستگاه فیدرارتعاشی موتوری و مغناطیسی با کانال گردان از شرکت اوی‌تک آلمان برای پروژه سپید دشت توسط شرکت فکور بین الملل تهران – فیتکو


این فیدرها که با استفاده از تکنولوژی روز اروپا ساخت شده‌اند دارای سیستم کنترل ارتعاش جهت تنظیم دقیق برای انتقال مواد با توجه به نیاز می باشد.