12

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


بزرگترین شرکت نفت وگاز ایران با ۹ شرکت تابعه است که هم اکنون ۸۰ درصد از نفت و۱۶ درصد از گاز ایران را تولید می کند، به طوری که روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام و ۲.۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی،۱۳۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید می نماید.

خدمات فکور بین الملل تهران (فیتکو) به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و …


در چند سال گذشته ودر پی تشدید تحریم ها، امتناع سازندگان اصلی ماشین آلات نفت وگاز از فروش قطعات یدکی وتجهیزات جانبی، انجام تعمیرات اساسی وحفظ روند عملیات شرکت های بهره برداری نفت وگاز را با مشکل رو به رو ساخت.

فیتکو با برنامه ریزی برای حل این مشکل وایجاد ارتباط با Sub-Supplier ها وOEM های کوبلکو، ضمن تحویل موفق بیش از ۸۰۰۰ قطعه ی اصلی کمپرسورهای ساخت این برند به شرکت های مناطق ملی نفتخیز جنوب، شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران، مشکل تهیه سریع ومطمئن با ارائه کلیه مدارک از قبیل گواهی مبدأ، گواهی تطابق کالا وگواهی استاندارد وگارانتی کالا این قطعات را برای همیشه حل نموده است.