IMG_۲۰۲۱۰۶۱۶_۱۴۲۲۵۵

شرکت مهندسی فکور بین الملل تهران (فیتکو) به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه های بازرگانی و تامین تجهیزات در حوزه های معدنی، نفت، گاز و انرژی های تجدیدپذیر، اکنون با بکارگیری نیروهای متخصص در حال فعالیت در زمینه تامین تجهیزات، اجرای پروژه های توسعه طرح و اجرای نیروگاههای خورشیدی می باشد.
در همین راستا دپارتمان انرژی های تجدید پذیر شرکت فیتکو با دعوت صندوق محترم بازنشستگی کشوری، سمیناری با حضور معاونین، مدیران ارشد و کارشناسان آن صندوق محترم، با هدف تبیین نقش و جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا و نیز وضعیت فعلی بکارگیری این نیروگاهها در کشورمان در تاریخ چهارشنبه مورخ 26 خرداد ماه 1400 ارائه نمود.