بلت پاک کن

ابزارهای شست‌وشو باعث بهینه‌سازی عملکرد دستگاه‌های مختلف می‌شوند، نیاز به رسیدگی و تعمیرات را به حداقل رسانده و یکی از مشکلات عمده در عملیات مختلف یعنی مواد چسبنده یا مرطوبی را که به نوار نقاله می‌چسبند، مرتفع می‌سازند. اینگونه موانع عملیاتی موجب صرف زمان و در نتیجه، هزینه‌ی بیشتر جهت تعمیر و پاک‌سازی ابزارها می‌شود.…