سیاست کلی فیتکو، سرمایه گذاری مداوم در جهت شناسایی پروسه ها، تکنولوژیها، سازندگان ممتاز بین المللی و روشهای به روز تامین و انتقال تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مربوط به آنها است.

ایجاد اتحاد استراتژیک با شرکاء تجاری ابزاری است برای دسترسی بدون وقفه به تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز در کلاس جهانی و ارائه خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی. گروه منابع جهانی ما را قادر به ارائه تخصص های مهندسی، مهارتهای عملیاتی و تأمین کالاهای پروژه ای از لحظه برنامه ریزی اولیه و جانمایی تا مهندسی پایه و دوره های ساخت، نصب و راه اندازی می کند.

فیتکو با تمرکز بر نیاز های بازار و درخواست های مشتریان، خدمات زیر را ارائه می دهد: