مهندسی ساخت قطعات یدکی

 • توانمندی نامحدود برای مهندسی معکوس و ساخت کلیه ی قطعات ثابت و دوار
 • تضمین کیفیت و تطابق با مشخصات فنی و استاندارد های OEM
 • استفاده از آخرین سامانه های CAD/CAM
 • بهره گیری از پیشرفته ترین ابزارها و ماشین آلات تولید
 • استفاده از آخرین تکنولوژی CMM و اسکن سه بعدی قطعات، برای ساخت کلیه ی ماشین آلات و قطعات، مانند:
 • Gas Compressor Parts, such as Cylinder Assembly, Piston, Piston Rods, Connecting Rods, Crossheads, stuffing box, Piston and Rider Rings, Air-End Screws, Valves, Mechanical Seals, etc.
 • Gas Turbine Parts, such as Turbine Blades, Vanes, Nozzles, Combustors, Transition Pieces, etc.
 • Spare Parts for all Brands and Types of Pumps from simple Bushes and Sleeves to Complex Casings and Impellers, etc.
 • Gears and Gearboxes

پروژه های جاری مهندسی معکوس قطعات:

 • بیش از 200 قلم قطعات کمپرسور گازی رفت و برگشتی مدل KR30-3 ساخت شرکت KOBELCO ژاپن
 • بیش از 130 قلم انواع قطعات کمپرسور گازی پیچشی مدل KS16SMZ ساخت شرکت KOBELCO ژاپن
 • بیش از 180 قلم انواع قطعات سه مدل کمپرسورهای رفت و برگشتی 46M 8-7، C 25-1 و C45-2 (750) ساخت شرکت THOMASSEN هلند

شاهد مثال: پروژه های انجام شده برای کمپرسور کوبلکو ایستگاه تقویت فشار گاز بینک

 • ساخت 3 عدد سیلندر و 6عدد لاینر مربوط به LP / HP1 / HP2
 • تعمیرسیلندر LP کمپرسور و تعویض لاینر آن