4- تمیزکننده ها (Belt Cleaner)

یکی از مشکلات رایج نوار نقاله ها چسبیدن مواد خیس و چسبناک به تسمه و در نتیجه توقف تولید جهت تمیزکردن تسمه است. این مشکل با افزایش طول تسمه نقاله، عرض آن و سرعت و ظرفیت مواد جابه جا شده روی آن افزایش می یابد. از آن جا که تولید مستمر نیازمند حرکت مستمر و بدون توقف سیستم انتقال مواد است، لذا نیاز به طراحی و ساخت تمیزکننده های نوار نقاله با کیفیت و راندمان بالا بیش از پیش احساس می شود.

استفاده از تمیزکننده مناسب نتایج زیر را دربر خواهد داشت:

  • افزایش طول عمر تسمه نقاله
  • کاهش پوسیدگی تسمه نقاله
  • افزایش حجم مواد جابه جا شده توسط تسمه نقاله
  • کاهش فشار بر سیستم محرکه و غلطک ها
  • حذف مهمترین دلیل پوسیدگی غلطک های برگشت

انواع تمیزکننده های شرکت رولمکا:
fitco, فیتکو

بر اساس نوع تسمه نقاله، عرض و محل نصب، امکان طراحی و ساخت اختصاصی نیز وجود دارد.

فیتکو, fitco