خبرنامه ی شماره دو شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو) منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
  • اخبار فیتکو
  • ایمنی در معادن
  • معرفی محصول - غلطک های ضد برگشت نوار نقاله
  • آخرین روند تغییرات در خنک کننده کلینگر - بخش دوم
  • ممیزی فرآیند کارخانجات سیمان
  • درام موتوری رولمکا - نامی جدید با ریشه های عمیق

تاریخ انتشار: دی ماه 1393