اجرای پروژه های سیمان به صورت EP فرآیند تولید سیمان از مواد اولیه تا محصول نهایی: کارخانجات سیمان بیشتر در نزدیکی بازارهای مصرف و در نقاطی که به معادن مواد اولیه اصلی آن یعنی سنگ آهک و خاک رس دسترسی آسانی داشته باشد ساخته می شوند. به صورت خلاصه فرآیند تولید سیمان دارای سه مرحله است؛

 1. آماده سازی مواد اولیه
 2. تولید کلینکر
 3. تولید سیمان

 

آماده سازی مواد اولیه
 • سنگ شکن: Crushing
 • انبار خاک:Preblending
 • آسیای مواد اولیه: Raw Mill
 • سیلوهای هوموژنیزه: Homogenizing
تولید کلینکر
 • پیش گرمکن: Preheating and Calcining
 • پخت: Buring
 • خنک کن: Cooler
 • سیلوی کلینکر: Clinker Silo
تولید سیمان
 • آسیای سیمان: Cement Mill
 • سیلوی سیمان: Cement Silo
 • سته بندی سیمان: Packing and Loading
 

آماده سازی مواد اولیه

سنگ شکن (Crushing)

در اولین مرحله از آماده سازی مواد اولیه لازم است تا اندازه مواد معدنی ورودی به کارخانه سیمان کاهش یابد. برای این منظور و با توجه به خصوصیات فیزیکی، سختی و رطوبت این مواد نوع و فرآیند خردایش توسط سنگ شکن انتخاب می گردد.

انبار خاک (Preblending)

مواد اولیه پس از خردایش در انباری موسوم به انبار خاک یا انبار مواد اولیه دخیره می شود. ذخیره کردن و برداشت و انتقال این مواد توسط سیستم پیشرفته ای به نام استکر و ریکلایمر انجام می شود.

آسیای مواد اولیه (Raw Mill)

ترکیبی از مواد اولیه در این آسیا خرد شده، خشک می شود و به اندازه مورد نظر می رسد. در این بخش امکان استفاده از دو نوع آسیای عمودی و گلوله ای مقدور است.

سیلوهای هموژنیزه (Homogenizing)

خوراک پیش گرمکن که در واقع خروجی آسیای مواد اولیه است در این سیلوها ذخیره و نگهداری می شودتولید کلینکر

پیش گرمکن (Preheating and Calcining)

خوراک اولیه در سیکلون های پیش گرمکن کلیسنه و گرم می شود.

پخت (Burning)

خوارک اولیه در کوره ای دوار تا دمای 1500 درجه سانتیگراد (بسته به نوع فرآیند و سیمان تولیدی) پخته شده تا به کلینکر سیمان تبدیل شود. خنک کن (Cooler) کلینکر داغ و به هم چسبیده خروجی از کوره در خنک کن خنک شده و از هم جدا می شود.

خنک کن (Cooler)

کلینکر داغ و به هم چسبیده خروجی از کوره در خنک کن خنک شده و از هم جدا می شود.

سیلوی کلینکر (Clinker Silo)

کلینکر خروجی از کوره به سیلوهای کلینکر منتقل می شود.تولید سیمان

آسیای سیمان (Cement Mill)

کلینکر همراه با افزودنی های سیمان (بسته به نوع سیمان تولیدی) در آسیای سیمان خرد شده و پودر سیمان خارج می شود. این آسیا نیز به دو نوع عمودی (غلطکی) و گلوله ای قابل ارائه و استفاده است.

سیلو سیمان (Cement Silo)

سیمان تولیدی در سیلوهای سیمان ذخیره و نگهداری می شود. امکانات بارگیری فله ای سیمان نیز در این سیلوها طراحی و تعبیه می شود.

بسته بندی سیمان (Packing and loading)

در بخش بسته بندی، سیمان توسط کیسه پرکن دوار داخل کیسه های سیمان بسته بندی شده و به داخل کامیون های حمل سیمان انتقال می یابد.