تأمین قطعات یدکی کارخانجات سیمان

شرکت فیتکو منابع گسترده ای از سازندگان قطعات یدکی با کیفیت در داخل و خارج از کشور در اختیار دارد. کلیه این سازندگان پس از طی مراحل گزینش و امتیازدهی انتخاب گردیده و به صورت مستمر کنترل و نظارت می شوند. فیتکو با استفاده از ابزارهای مدرن مدیریت زنجیره تأمین، دگرگونی گسترده ای در چرخه خرید ایجاد نموده است. شما می توانید مطابق با نیازهای خاص خود قطعات یدیکی را از سازندگان اصلی یا دیگر سازندگان معتبر طرف قرارداد با فیتکو تأمین نمایید.قطعات یدکی در کارخانجات سیمان

شرکت فیتکو منابع گسترده ای از سازندگان قطعات یدکی با کیفیت در داخل و خارج از کشور در اختیار دارد. کلیه این سازندگان پس از طی مراحل گزینش و امتیازدهی انتخاب گردیده و به صورت مستمر کنترل و نظارت می شوند. فیتکو با استفاده از ابزارهای مردن مدیریت زنجیره تأمین، دگرگونی گسترده ای در چرخه خرید ایجاد نموده است. شما می توانید مطابق با نیازهای خاص خود قطعات یدکی را از سازندگان اصلی یا دیگر سازندگان معتبر طرف قرارداد با فیتکو تأمین نمایید.

 

  • قطعات یدکی سنگ شکن ها
  • قطعات یدکی آسیاهای گلوله ای
  • قطعات یدکی آسیاهای غلطکی
  • قطعات یدکی کوره های سیمان
  • سیستم های انتقال قدرت
  • مواد مصرفی